Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 39η μέρα intro image