Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 38η μέρα - audio intro image