Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 38η μέρα

“Μας δίνεται η ευκαιρία να σκεφτούμε σε βάθος – με καθαρό μυαλό και χωρίς την πίεση όλων των υποχρεώσεών μας. Απλά, να σκεφτούμε πολύ καθαρά: ‘Πώς θέλω να είμαι;’ ” – Πρεμ Ράβατ