Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 37η μέρα - audio intro image