Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 36η μέρα - audio intro image