Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 36η μέρα intro image