Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 35η μέρα intro image