Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 34η μέρα intro image