Υπό απαγόρευση κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ - Day 23

«Πολλά μπορούν να λεχθούν για τη δύναμη των ανθρώπων, για το κίνητρό τους για πρόοδο και την προσπάθειά τους για ένα εμφανές αποτέλεσμα». – Πρεμ Ράβατ