Υπό απαγόρευση κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ - Day 20 - audio

“Ο καθένας από σας ήταν κάποτε παιδί. Αυτό το παιδί εξακολουθεί να είναι εδώ. Όταν έρθεις σ’ επαφή μ’ αυτή την απλότητα, η ανταμοιβή είναι η εκπλήρωση”. - Πρεμ Ράβατ