Πρεμ επίσης μίλησε με τον Δόκτωρα Τζον Χόρτον - Audio intro image