Πρεμ επίσης μίλησε με τον Δόκτωρα Τζον Χόρτον

Video