Πρεμ επίσης μίλησε με τον Δόκτωρα Τζον Χόρτον intro image