Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 76η μέρα - audio

“Εξάσκησε τη χαρά, τη διαύγεια, την καλοσύνη… γίνε κάποιος που πραγματικά εκτιμά τη ζωή”. – Πρεμ Ράβατ