Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 75η μέρα

“Η ζωή έχει να κάνει με το ότι εγώ είμαι ζωντανός, με το ότι εσύ είσαι ζωντανός και την κατανόηση του δώρου της ύπαρξής μας”. – Πρεμ Ράβατ