Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 74η μέρα

“Όταν αρχίζεις να γνωρίζεις τον εαυτό σου, αρχίζεις να βλέπεις τη σχέση σου με όλα γύρω σου”. – Πρεμ Ράβατ