Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 72η μέρα

“Όταν η ευγνωμοσύνη κυλά με φυσικό τρόπο από μέσα σου, είναι η ουσιαστική ευγνωμοσύνη – η βασική, ο πυρήνας της ευγνωμοσύνης, η αληθινή ευγνωμοσύνη”. – Πρεμ Ράβατ