Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 67η μέρα - audio

“Η ειρήνη που φέρεις μες στην καρδιά σου, είναι η αληθινή ειρήνη - η ειρήνη που δεν βλέπει λόγο ύπαρξης αλλά έχει υπάρξει από αμνημονεύτων χρόνων”. – Πρεμ Ράβατ