Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 58η μέρα - audio

“Δεν χρειάζεται να σταματήσεις το μυαλό σου. Πρέπει η καρδιά σου να βγει προς τα έξω και να εξισορροπήσει τη ζωή σου!” – Πρεμ Ράβατ