Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 56η μέρα - audio

“Το ‘τώρα’ έχει τη δύναμη. Μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου όσο δυστυχισμένο θέλεις, απεριόριστα δυστυχισμένο, ή όσο ευτυχισμένο θέλεις, απεριόριστα ευτυχισμένο”. – Πρεμ Ράβατ