Απαγόρευση Κυκλοφορίας με τον Πρεμ Ράβατ, 44η μέρα - audio